Muziek bij de Buren 2020
Steun Muziek bij de Buren

Selecteer het te doneren bedrag en geef aan of je anoniem wenst te doneren of niet, klik daarna op doneer. Het donatiescherm opent in een nieuw venster en je kunt je donatie betalen met iDEAL.

Bedrag


ik doneer anoniem (je hoeft geen mailadres in te vullen)

Benader mij via


 
BERICHTEN
Laat een berichtje achter in ons gastenboek

Papendrecht - Job
9 december Singel 240 Charmony, a capella vocal group.1400 uur, 15.30 uur, 1700 uur. We hebben er ZIN in !

Deventer - Jorg Tönjes
Geweldig om mee te doen met Muziek bij de buren 2018. The Inflatable Fridays hebben er zin in. Het enige jammere is dat je als deelnemer niet bij al die andere geweldige optredens kunt zijn. Voor iedereen die wil gaan kijken: welkom! Jorg (toetsen en za

Arnhem - Ingrid
Genoten van een heerlijk ontbijt als opening van een muzikale . Organisatie bedankt

 
Home
Stichting Muziek bij de Buren is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Nieuwe Plein 3
Postcode: 6811 KN
Plaats: Arnhem
KvK nr.: 59116056 
IBAN nr.: NL79TRIO0197761925
e-mailadres: info@muziekbijdeburen.nl

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Stichting Muziek bij de Buren persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. 

Stichting Muziek bij de Buren respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting Muziek bij de Buren. Wees je er dus van bewust dat Stichting Muziek bij de Buren niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Stichting Muziek bij de Buren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Muziek bij de Buren verwerkt: 
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die je eventueel actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)
-Gegevens over jouw activiteiten op de website.

Stichting Muziek bij de Buren verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Stichting Muziek bij de Buren heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raden ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@muziekbijdeburen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting Muziek bij de Buren en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Stichting Muziek bij de Buren verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
-Voor het afhandelen van jouw aanmelding (huiskamer of artiest); Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
-Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
-Stichting Muziek bij de Buren verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bv belastingaangifte; Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Muziek bij de Buren) tussen zit. 

Stichting Muziek bij de Buren bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
-Stichting Muziek bij de Buren / 7 jaar (Belastingwetgeving) / Voor het afhandelen van evt betalingen
-Jouw contactgegevens / 3 jaar na afronding van het evenement waaraan je verbonden bent / Zodat wij jou op de hoogte kunnen houden en kunnen benaderen voor toekomstige evenementen.

Stichting Muziek bij de Buren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Muziek bij de Buren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Stichting Muziek bij de Buren gegevens:
-Bedrijfsgegevens voor ons facturatiesysteem; om facturen en offertes te kunnen opmaken
-Email- en websiteprovider; enkel versleutelde gegevens; voor de website en e-mails  
-Bankrekeningnummer, naam; om betalingen voor ons te kunnen genereren

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Stichting Muziek bij de Buren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@muziekbijdeburen.nl. Stichting Muziek bij de Buren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
 
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Muziek bij de Buren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Stichting Muziek bij de Buren wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Stichting Muziek bij de Buren niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Stichting Muziek bij de Buren wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Stichting Muziek bij de Buren gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
 
Stichting Muziek bij de Buren maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Stichting Muziek bij de Buren. 
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. Wij informeren je er wel over bij het bezoeken van onze website. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op de website van Stichting Muziek bij de Buren zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wij maken gebruik van Facebook en Instagram Ads via onze bedrijfspagina’s op deze social media accounts om ons bereik te vergroten en het aantal festivalbezoekers te verhogen. Profielen die door Facebook worden aangemaakt, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan. Wij maken geen gebruik van profilering, look-a-like audiences of similar audiences et cetera. 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Muziek bij de Buren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Onze devices zijn zo mogelijk vergrendeld met een sterk wachtwoord en onze telefoons zijn vergrendeld met een pincode. Wij werken voorts de plug-ins en thema van onze website regelmatig bij. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Muziek bij de Buren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@muziekbijdeburen.nl  

Deze privacy- en cookieverklaring is van augustus 2018.